2023 Egenerklæring

Egenerklæring deltakere Lofoten High5 Svolvær 2023

  • Jeg deltar på Lofoten High5 på eget ansvar. Jeg har satt meg inn i reglementet, inkludert tidspunkt for henting av nummer og start i min klasse.
  • Jeg har satt meg inn i informasjon og forstår at løypa til tider går i krevende terreng.
  • Jeg har med meg det utstyret som er påkrevd.
  • Jeg er selv ansvarlig for å ta meg trygt fram, ha med nødvendig utstyr, drikke og næring, og er fysisk og psykisk rustet for løpet.
  • Jeg plikter å holde meg til merket løype og påse at jeg passerer nært tidtaker-boksene
  • Dersom jeg bryter, plikter jeg å melde fra til arrangøren så fort som mulig.
  • Jeg plikter å rette meg etter beskjeder som blir gitt av arrangøren.
  • Dersom det oppstår nødsituasjoner med andre utøvere plikter jeg å hjelpe til etter beste evne og melde fra til arrangøren
  • Jeg har lest og forstått erklæringen og sier meg enig i alle punktene over.

Signer denne egenerklæringen digitalt ved å sende e-post med bekreftelse på at du har lest egenerklæringen. E-postadresse lofoten.high.five@gmail.com. Det er supert om skriver egenerklæring + navnet ditt i emnefeltet på e-posten. Du kan også skrive ut denne og ta med til registreringen.

Navn:                                                                                               Sted og dato: