2022 Egenerklæring

Egenerklæring deltakere Lofoten High5 Svolvær 2022

  • Jeg deltar på Lofoten High5 på eget ansvar.
  • Jeg har satt meg inn i reglementet, inkludert tidspunkt for henting av nummer og start i min klasse.
  • Jeg har satt meg inn i informasjon og forstår at løypa til tider går i krevende terreng.
  • Jeg har med meg det utstyret som er påkrevd.
  • Jeg er selv ansvarlig for å ta meg trygt fram, ha med nødvendig utstyr, drikke og næring, og er fysisk og psykisk rustet for løpet.
  • Jeg plikter å holde meg til merket løype og melde meg på fjelltoppene.
  • Dersom jeg bryter, plikter jeg å melde fra til arrangøren så fort som mulig.
  • Jeg plikter å rette meg etter beskjeder som blir gitt av arrangøren.
  • Dersom det oppstår nødsituasjoner med andre utøvere plikter jeg å hjelpe til etter beste evne og melde fra til arrangøren

 

  • Jeg har lest og forstått erklæringen og smitteverntiltakene og sier meg enig i alle punktene over.

 

Navn______________________________Startnr________Dato__________

 

Signer denne ved å sende svar med bekreftelse på at du har lest egenerklæringen på e-post til lofoten.high.five@gmail.com.

Navn:                                                                                               Sted og dato: