Lofoten High5 2020 gir 100 kroner per startende til stibygging

Lofoten High5 vedtok i sommer å gi 20 000 kroner hvert år i 2019, 2020 og 2021 til kronerullingen for Djeveltrappa og stien videre opp mot Djevelporten. Vi har også bestemt at vi skal gi 100 kroner for hvert solgte startnummer av Lofoten High5 2020.

2019-10-03 20.13.34

Dagen etter Lofoten High5 2019 gikk av stabelen startet byggingen av sherpatrappa opp mot Heia, som er stien opp mot Fløya og Djevelporten. Stien bar stort preg av slitasje og er en av de mest besøkte stiene i Lofoten. I 2019 har det vært ca. 35 000 som har gått på stien.

Arbeidet med sherpatrappa er ikke ferdig, men trappa er åpen for ferdsel og er en sant skue for øyet. Finansieringen er heller ikke helt i mål, og vi ønsker å bidra til at tilretteleggingen kan fortsette.

2019-10-13 22.25.28

Lofoten High5 sitter i styret i Djevelportensforening som arbeider for å samle inn penger til arbeidet med stien og jobber for å få på plass skilting og merking.