1

Premiering 2021

Skandinaviske høyfjellsutstyr

En rekke sponsorer bidrar med støtte til pengepremier: Skandinavisk høyfjellsutstyr er hovedsponsor og bidrar med 20 000 til premiepotten.

High5 konkurranseklasse: Deltakerpremie til alle

  1. premie dameklasse og herreklasse: 4.000,-
  2. premie dameklasse og herreklasse: 2.000,-
  3. premie dameklasse og herreklasse: 1.000,-
  4. Trekkpremier fra våre sponsorer og samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere som har bidratt med pengestøtte til deltakerpremie og øvrige kostnader:

EllingsenLofoten sveiseindustri logo alsosskarvik

High5 turklasse: Deltakerpremie til alle

High3 og High2: Deltakerpremier til alle og trekkpremier fra våre sponsorer og samarbeidspartnere:

Trekkpremier trekkes blant alle deltagerne: PS: Vi ettersender ikke trekkpremier til deltakere som reiser før premieutdelinge