Egenerklæring 2019

Jeg deltar på Lofoten High5 på eget ansvar

  • Jeg har satt meg inn i informasjon gitt av arrangøren og forstår at løypa til tider går i krevende terreng.
  • Jeg har med meg det utstyret som er påkrevd
  • Jeg er selv ansvarlig for å ta meg trygt fram gjennom løypa, ha med nødvendig utstyr, drikke og næring, og er fysisk og psykisk rustet for løpet
  • Jeg plikter å holde meg til merket løype og melde meg på fjelltoppene
  • Dersom jeg avbryter turen, plikter jeg å melde fra til arrangøren så fort som mulig
  • Jeg plikter å rette meg etter beskjeder som blir gitt av arrangøren.
  • Dersom det oppstår nødsituasjoner plikter jeg å hjelpe til etter beste evne og melde fra til arrangøren

 

  • Jeg har lest og forstått erklæringen og reglementet og sier meg enig i alle punktene over.

Signer denne ved å sende svar med bekreftelse på at du har lest egenerklæringen på e-post til lofoten.high.five@gmail.com eller print ut, signer og ta med på registrering fredag 30.8.2019

Navn:                                                                                               Sted og dato: