Det blir Lofoten High5 2020

Vi har bestemt oss for å gjennomføre Lofoten High5 2020. Hvilke tilpasninger som må gjøres i forhold til puljesstarter må vi komme tilbake til når det nærmer seg.

Løpet er fulltegnet i 2020.

Påmeldte deltakere 2020 finner du her.